Přejít na obsah

Hlavní nabídka:
1.7.2024 - Otevírací doba pošta v Žihli29.6.2024 - Dětský den v Žihli

29.6.2024 - Vítání občánků


22.6.2024 - 150 let hasičů v Žihli

Dne 22.června 2024 se v Žihli konaly oslavy výročí 150 let od založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Program začal v dopoledních hodinách ve zdejší hasičské zbrojnici příjezdem pozvaných hostů a kamarádů z jiných sboru, ale i dalších zájmových sdružení. Pak se všichni průvodem přesunuli na náves, kde program pokračoval slavnostním nástupem, předáním různých vyznamenání a proslovy. Po té již následovali ukázky činnosti všech zúčastněných spolků a organizací. Ty, s různě dlouhými přestávkami, probíhaly celé odpoledne a na večer je nahradil kulturní program s muzikou, ohňovou show a vše zakončil o půlnoci malý ohňostroj.
15.6.2024 - 790 let obce Přehořov

Výročí 790 let od první písemné zmínky si žádá patřičnou oslavu. Přehořovská oslava se konala dne 15. 6. na návsi u kapličky.

Celé  odpoledne probíhaly komentované prohlídky kaple a školy, připraveny  byly naučné i vtipné tabule, kde byly připomenuty vzpomínky z naší  historie, vystoupila zde Kralovanka, Sebranka a dětská taneční skupina  Spectrum, což celou akci oživilo. Celý den bylo k dispozici chutné  občerstvení v podobě grilu, plného baru a kavárny s dobrotami  připravenými místními. I o děti zde bylo postaráno. V dětském koutku si  mohly vyrobit krásné výrobky, skákat v dětském hradě anebo si nechat  malovat na obličej.

Cílem této oslavy bylo, aby spojila zpět  lidi, kteří by jinak neměli šanci se setkat. Proto jsme rozeslali do  celého Česka na 190 pozvánek lidem, kteří zde někdy bydleli nebo měli  chalupu. Tato usilovná práce se vyplatila. Největší odměnou bylo, když  se zde setkali bývalí spolužáci, žáci si popovídali se svými tehdejšími  učitelkami nebo když se za námi přijela podívat čtyřiadevadesátiletá  bývalá obyvatelka nyní bydlící v Liberci. Toto byl hnací motor celé  akce.

Na připomínku výročí jsme připravili i dárkové předměty:  půllitry, trička, otvíráky, igráčky s motivem zdejších hasičů,  omalovánky s přehořovskými místy a novou brožuru napsanou přímo o  přehořovské historii a památkách vydanou ku příležitosti těchto oslav.  Jde o zatím jedinou knihu o samotném Přehořově.

Při náhodném  sčítání lidí na návsi po opadnutí největšího náporu lidí se zde  pohybovalo asi 260 návštěvníků. Odhadem nás navštívilo asi 500 lidí v  průběhu celého dne. Za což moc děkujeme.

Tímto bych chtěla  poděkovat ostatním organizátorům a všem, kdo přiložili ruku k dílu, za  perfektní práci bez větších zádrhelů. Dále panu starostovi za obrovskou  podporu, dojemný proslov, slova uznání a ocenění zdejšího hasičského  sboru. Vážíme si toho. A hlavně děkujeme všem, kdo dorazili, aby s námi  tento velký den oslavili.

Tato akce celé vsi prospěla. Spojila  lidi, kteří se dříve míjeli, svépomocí se uklidily a opravily veřejné  prostory a celá vesnice ožila a doslova rozkvetla. Z toho mi plyne  jediné: za deset let znovu a ještě ve větším!Přehořovští rodáci


7-8.6.2024 - Volby do evropského parlamentu
11.5.2024 - Žihelská národní pouť

Opět po roce se v Žihli 11.května 2024 konala Národní pouť. Její průběh tradičně odstartoval průvod k památníku obětí fašismu a položení věnců ke společnému hrobu. Letos poprvé tento průvod doprovodil žákovský orchestr ZUŠ Plasy, který pak úderem třinácté hodiny odpolední odehrál skvělý koncert přímo v centru dění, tedy na jevišti před budovou obecního úřadu. Na stejném jevišti se pak během odpoledne vystřídalo ještě několik dalších interpretů - Wenda Gang, manětínský Artur Rock nebo kapela Diamant. Nejbouřlivější odezvy se pak dočkal Pavel Callta, jehož vystoupení přišly shlédnout davy mladých fanynek, kterým se pak jejich idol obětavě několik desítek minut podepisoval.
Populárnímu zpěvákovy pak neméně úspěšně sekundovala kapela Brouci Band - tedy revival populárních Beatles. Jeden hit střídal druhý a nenechal sedět prakticky nikoho, kdo se v ten moment nacházel před podiem. Během odpoledne také vystoupily žihelské děti z DDM Raketa s tanečními čísly, se kterými se skvěle umisťují i v rámci západočeských tanečních soutěží. Počasí celé letošní akci také přálo a tak nezbývá než doufat, že to příští kulaté výročí konce 2. světové války bude minimálně stejně tak úspěšné jako to letošn


30.4.2024 - Stavění májky v Žihli
27.4.2024 - Basobraní pořádal Sledge Club

 
V sobotu 27.4.2024 se uskutečnil 0. ročník Basobraní. Vyhlídkový závod dvojic, kde každá dvojice musela urazit 11,5 km a vypít basu piva. Přihlásilo se neuvěřitelných 53 týmu a všichni z nich závod dokončili. První do cíle dorazili chlapci z Ledců Marek Calta a Petr Legát, hned za nimi dorazili bratři Horákové a na třetím místě se usadili místní Tonda Procházka a Zdeněk Smrt. Děkujeme všem zúčastněným a i doprovodům závodníků za vytvořenou atmosféru. Byla to neuvěřitelná jízda, kterou jsme zakončili nekončící večerní zábavou.
 
 
Už teď připravujeme inovace na další ročník, který bude ještě velkolepější a těšíme se na vás!
 
 
Můžeme se vidět už první víkend v srpnu na další události Matračkyáda, tak nás sleduj, ať tahle letní akcička neunikne.


Pro ty, kterým Basobraní nic neříká popis závodu:

 
TRASA
 
Celková vzdálenost vašeho putování je při rovné chůzi 11072.03 metrů Kralovice-Přehořov.
 
 
Cesta bude značená. Avšak kdyby jste bylí zmateni bude na vašem pasu mapka a určitě nepůjdete sami, tak si můžete pomoci v navigaci.
 
 
Trasa bude rovnoměrné rozdělena na 4 úseky a na každém konci úseku naleznete stanoviště kde budete mít prostor vypít lahváče.
 

 
PRAVIDLA
 
Před výstřelem startovací pistole bude rozprava. Avšak tady malý nástřel. Basa i pas jsou vázaný na jména dvojice. Není dovolena pomoc třetích stran. Pro nesení basy jsou povoleny jen a pouze vaše ručičky. Rukavice povoleny. Jsou zakázány jakékoliv popruhy, vozíky, muly, kšandy, provazy, šerpové apod. Pití na zastávkách není nijak limitováno.
 
 
Na zastávkách budou připraveny triviální úkoly které byste měli zvládnout než se pustíte dál. Před vstupem do dalšího Úseku se odbavíte u komisařů a ti vám zkontroluji basy a zaznamenají stav do vašeho pasu.
 
Aby jste nedělali bordel budete moci obsah basy pít jen na stanovištích.
 
V případě, že se váš počet lahváčů v base nebude shodovat s vaším pasem jste diskvalifikováni a od té doby si chlastáte na vlastní triko. Bůh to žádá!
 

2.3.2024 - Koncert EgiBand ZUŠ Kralovice


2.3.2024 - Masopust Přehořov - Odlezly

23.3.2024 - Obecní ples v Žihli

9.3.2024 - Maškarní rej

 

 
    V sobotu 9.3.2024 se v Národním domě v Žihli konal již tradiční maškarní rej pro děti. Dům dětí a mládeže Raketa si pro všechny masky nachystal spoustu zábavných her a nechyběla ani tombola a promenáda všech masek, na kterou poctivě dohlížela příchozí slečna policistka. Dále přišel i Spongebob, Mickey Mouse, Zloba, nevěsta se ženichem, víly, kovboj, Spiderman a mnoho dalších nádherných masek. Odpolednem provázeli loupežníci, kterým pomáhali Mach a Šebestová, Bílá paní, klaun, víla a vodník. S dětmi si zahráli na lov perel, mluvili přes kouzelné utržené sluchátko, pomohli posbírat včelce Máje pyl z kytiček nebo ubránit loupežnické doupě. Závěrečné vyhodnocení nejhezčích masek nebyl pro pořádající lehký úkol, ale nakonec vybral z mladších dětí Zlobu a ze starších vyhrál Mickey Mouse.
      Všichni jsme si zábavné odpoledne moc užili a těšíme se na další

3.3.2024 - Oslava mezinárodního dne žen

24.2.2024 - Hasičský ples19.2.2024 - Pozvánka do divadla
20.1.2024 - Zimní snímek Žihle30.12.2023 - Zima v Žihli


Přejeme všem návštěvníkům těchto stránek mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 2024.

A jako malou vzpomínku přinášíme fotky, kdy na začátku prosince napadl sníh, ale bohužel dlouho nevydržel.
2.12.2023 - Jarmark v Odlezlích

    
Jen slovo děkujeme nestačí!
Milí návštěvníci, ukázalo se, že i přes sníh, výpadky elektřiny a obavy, aby nám nezamrzla voda, jsme to všechno zvládli.
Vy jste za námi přijeli a byli jste i letos velmi štědří.
Prodejem ručně vyrobené vánoční dekorace z Jarmarku v Odlezlích se nám podařilo letos získat velmi bohatou nadílku 152 000 Kč.
Výtěžek byl předán Andrejce a Nicoláskovi a pomůže jim tak s hrazením rehabilitací a dalších výdajů spojených s léčbou.
Jste neskuteční!
DĚKUJEME VŠEM, kteří jsou do jarmarku nově i každoročně zapojeni, ať už jako pořadatelé, ti co se podílejí na tvorbě výrobků k prodeji, a také ti, co o ně mají zájem a jejich koupí tak přispějí!14.10.2023 - 3. ročník Sledge Cup Beer pong v Přehořově

    
Dne 14. řijna se uskutečnil již 3. ročník Sledge Cup pořádaný Žihelským Sáňkařským klubem.
Od 16 hodin se sál začal plnit soutězícími tými. Letošní ročník měl největší účast. Zaregistrovalo se 30 týmů v rozmezí od 18 let do 50+ .  Po 17 hodině se hodil první míček a turnaj mohl oficiálně začít. I přes hojnou účast a dovednosti hráču, mohlo pouze 16 týmů postoupit do Playoff. Mezitím co se dělal soupis druhé části turnaje se hráči mohli osvěžit chlazeným nápoje, pojíst párek v rohlíku, popřípadě si dát skleničku něčeho ,,ostřejšího“. Už při začátku vyřazovacího kola pocítili hráči fyzickou únavu a psychické vyčerpání z nadměrné konzumace piva, tutíž bylo obtížnejší trefování kelímků míčkem a jednotlivé hry se protahovaly. Zhruba okolo 23 hodiny jsme měli před sebou poslední 2 týmy, kde vyhrát mohl pouze jeden a odnést si pohár s jeho jménem. Po nervy drásajícím vyrovnaném souboji, který se musel prodlužovat, nakonec vyhral tým Favoriti se složení Filip Půta, Vláďa Kůsa. Po vyhlášení výherců následovala taneční zábava až do ranní hodin. Děkujeme všem za hojnou účast.
                                                                             
Sledge Club


1.12.2023 - Vánoční trhy v Žilhi

Dětský pěvecký sbor ZŠ Žihle rozsvítil vánoční stromeček
Jako  každý rok i letos se v Žihli před budovou obecních dílen konaly  tradiční vánoční trhy spojené s rozsvícením stromečku. A nejen  stromečku. Letos se společně se stromečkem rozsvítila jak budova dílen,  tak budova Obecního úřadu. Ještě před samotným rozsvícením se ale v  kostele sv.Václava uskutečnil koncert zpěvačky Ireny Budweiserové a  kytaristy Jakuba Racka. Jednalo se převážně o jazzově upravené vánoční  písně a zážitek to byl vskutku jedinečný. Pak už na připravené jeviště  před dílnami nastoupil nově vzniklý pěvecký sbor složený z dětí  1.-8.třídy Základní školy v Žihli, aby zazpíval pět vánočních skladeb.  Kvůli sněhové kalamitě dorazila s mírným zpožděním i kapela Proměny a  dotáhla vánoční atmosféru až zhruba do půl deváté večer. Celým náměstím  se linula vůně punče a svařáku a mísila se dohromady se zabijačkovým  gulášem a dalšími pochutinami řeznictví pana Procházky.

18.11.2023 - Fotbalový ples


17.11.2023 - Lampionový průvod30.9.2023 - Pravá česká zabijačka a lokální pivovary - Náves Žihle
23.9.2023 - VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ2.9.2023 - Závody ve střelbě12.8.2023 - Hasičské závody Přehořov

Dne 12. 8. v Přehořově na louce za rybníkem  proběhl nultý ročník hasičských závodů. Šlo o netradiční útok a štafetu,  kterých se zúčastnilo pět mužských a čtyři ženské týmy, přičemž místní  měli zastoupení v obou kategoriích. Klasický útok byl ztížen pitím piva a  přeběhem přes kladinu. Štafeta se pak nesla v komediálním duchu.  Závodníci se museli poprat s "lahváčem" a následně překonat různé  překážky jako byla chůze na chůdách, zaklepávání hřebíku úzkou stranou  kladiva nebo valení balíku slámy.

Přehořovští  muži si ze závodů odnesli zasloužené první místo a ženy skončily sice  poslední, ale byl to jejich první start vůbec a za svůj výkon se nemusí v  žádném případě stydět. První místo v ženské kategorii si odneslo  družstvo Hadačky po svém vydařeném útoku.

Každý z týmů si odnesl hodnotné ceny, za což velmi děkujeme sponzorům akce.
Všem týmům děkujeme za účast a příjemně prožité odpoledne.


5.8.2023 - Matračkyáda 2023: Závod na nafukovacích matracích pod dešťovým nebem

Přehořovský rybník se stal dějištěm akce Matračkyáda,  která se uskutečnila dne 5. srpna 2023. I přes nepříznivé deštivé počasí  se na této neobvyklé soutěži sešlo 18 odvážných účastníků, kteří se  rozhodli vyzkoušet své dovednosti na nafukovacích matracích.

Registrace  na akci začala odpoledne v 13:00 hodin, a již od této doby začaly na  břehu Přehořovského rybníka vznikat zvuky smíchu a vzrušení. O hodinu  později, v 14:00 hodin, odstartoval závod, který byl hlavním tahákem  Matračkyády.

Účastníci se  na nafukovacích matracích vydali na vodní dráhu napříč rybníkem. Závod  byl plný smíchu, soutěživosti a dobrodružství. Přes deštivé počasí se  účastníci nezalekli a bravurně bojovali o vítězství. Vítěztví nakonec  ukořistil již po několikáté Zdeněk Smrt, který ve velmi těsném souboji s  druhým umístěným Filipem Caltou překonal svůj osobní rekord, třetí  pozici na bedně obsadil Marek Calta. V dámské kategorii zvítězila  Michaela Maroušková ze Žihle jakožto jediná účastnice této kategorie.

Matračkyáda  nebyla pouze o závodech, ale také o společenském setkání a zábavě.  Konec závodu, který se odehrál kolem 5. až 6. hodiny večerní, znamenal  začátek večerní zábavy, na kterou nikdo nechtěl zapomenout. Akci  podpořili významní sponzoři, kteří přispěli k nezapomenutelné atmosféře.

Mezi  hlavními partnery Matračkyády se nacházela společnost Caterpillar,  která je známá svými kvalitními stroji a technologiemi. Dále se na akci  podílel Captain Morgan, který svými nápoji přispěl k osvěžení a  zpestření akce. Návštěvníci si mohli pochutnat i na delikatesách ze  Žihelských uzenin, které dodaly akci vůni a chuťové zážitky. A nakonec  půjčovna lodí Berounka a Obec Žihle.

Matračkyáda  2023 tak potvrdila svou přitažlivost a schopnost přilákat i přes  nepříznivé počasí skvělou účast a nabídnout nezapomenutelné zážitky  všem, kteří se rozhodli strávit den u Přehořovského rybníka.
Autor: Denisa Kovářová29.7.2023 - Tenisový turnaj Čuník Open

    
Dopolední program Čuník Open 2023 byl přerušen očekávaným deštěm.. Nyní už začíná být jasno a turnaj může směle pokračovat..
Finále a zápasy o umístění budou na programu v odpoledních a podvečerních hodinách..
Po několikaminutové přestávce se mohlo směle pokračovat a zápasy postupně získávaly na dramatičnosti a důležitosti. Ve dvou skupinách po pěti dvojicích postupovaly do dalšího klání dva nejlepší páry. Ze skupiny A z prvního místa postoupilo dravé mládí.. Vojta Fink, Jakub Šucha a z druhého hosté z Tisu .. Jirka Kvěš, Milan Lenkvík. Ve skupině B bylo pořadí na postupujících místech následující.. Jiří Sedlák, Tomáš Praska a druhý pár Praska Lukáš, Pavel Sangl. V semifinále se tak utkal první pár z áčka s druhým z béčka.. V prvním semifinále neunesli mladí Fink, Šucha roli favorita a prohráli s párem L.Praska, Sangl 2:6. Druhé semifinále skončilo stejným výsledkem a šťastnějšími byli Sedlák, T.Praska. Finále tak nabízelo bratrovražedný souboj..
Od jeho začátku měli více ze hry L.Praska, Sangl a celkem snadno šli do vedení 3:1. Poté vedli ještě 4:3, ale bohužel nezvládli koncovku zápasu a prohráli 4:6.. Nutno dodat, že celý zápas byl naprosto vyrovnaný a rozhodlo jen několik maličkostí..
Třetí místo si vybojoval pár Kvěš, Lenkvík a na mladé pušky tak zůstala neoblíbená "bramborová" pozice..
Ostatní dvojice pak ještě hráli o konečné umístění..
Konečné pořadí je tedy následující:
1. Sedlák, T.Praska
2. L.Praska, Sangl
3. Kvěš, Lenkvík
4. Fink, Šucha
5. Jiri Kohel , Otto Huček st.
6. Miroslav Schilling , Petr Svozil
7. František Niederle, Martin Niederle
8. Pavel Churan , Lucie Churanová
9. Jiří Tiesl , Jakub Tiesl
10. Jan Blahoz Jr. , Robert Lorenc

Zvláštní cenu pro nejmladšího hráče obdržel Jakub Tiesl
A protože byl turnaj na celý den, muselo být zajištěno i nějaké to občerstvení O to se neobyčejným způsobem staral člověk, u kterého se zaučoval před lety samotný Z.Pohlreich.. (tam vlastně započala jeho hvězdná kariéra..) Tím dotyčným je náš skvělý parťák a kamarád Jenda Čapek st. Za to vše mu od všech patří veliké díky
Po předání všech cen se do ranních hodin rozebíraly důležité momenty z celého dne a turnaj tak mohl být pro tento rok úspěšně zakončen..
Je potřeba poděkovat všem zúčastněným za skvělé výkony, kdy si někteří sáhli až na dno svých sil a možností.15.7.2023 - Cirkusová sobota


1.7.2023 - Dětský den


Dne 1 .7. 2023 proběhl na fotbalovém hřišti v Žihli již třetí tradiční  žihlelský dětský den. Od 13 hodin se hřiště začalo plnit dětmi a jejich  rodiči i ostatními příbuznými. Děti si mohly vyzkoušet svoji šikovnost a  dovednosti na deseti stanovištích,kde byly za své výkony  ihned  odměněni malými sladkostmi a jinými drobnostmi. Hojně byl taktéž  využíván skákací hrad, malování na obličej nebo stánek s cukrovou vatou a  popcornem. Velkou atrakcí byla pěnová  koupel. Každé dítě dostalo  zdarma pitíčko, párek v rohlíku a mohlo si vzít i pomeranč nebo jablko.  Celé odpoledne bylo k dispozici i občerstvení. Na hřišti se během dne  vystřídalo více než  100 dětí a kolem 200 dospělých. Velké poděkování  patří firmám uzeniny Procházka Žihle a zelenina Macáková Kralovice,které  zasponzorovaly občerstvení pro děti. Dále bychom chtěli poděkovat za  pomoc obci Žihle, hasiči Žihle, psovodi Kladno, HZS Plasy, rodině   Lapáčkových a Čapkových ,Lukáši Praskovi a všem na jednotlivých  stanovištích . Všem členům  TJ Slavoj, kteří se podíleli ať jiz  sladkostmi pro děti nebo přímou pomocí s organizací  celého povedeného  odpoledne.Velkou zásluhu na zdarném průběhu má dobrá duše celé akce  Vendy Rázková. Moc díky a za rok  se těšíme opět nashledanou.

10.6.2023 - Pohádkový les

Video z Národní pouti27.5.2023 - Nové hasičské auto

V sobotu 27.5.2023 obdrželi žihelští hasiči nové hasičské auto jako součást dalšího vybavení žihelské požární zbrojnice.
Na koupi auta se podílely:

obec Žihle             -  627 000,- Kč
Ministerstvo vnitra -  450 000,- Kč
Plzeňský kraj        -  300 000,- Kč


Odpoledne se konala hasičská soutěž, které se zůčastnilo 7 družstev.


6.5.2023 - Národní pouti přálo především počasí


Ještě týden před tradiční žihelskou Národní poutí to s předpovědí počasí  na sobotu 6.května vypadalo všelijak. "Ten" nahoře se však umoudřil a  nakonec poslal do Žihle téměř blankytně modré nebe po celý den. Ten  zahájil jako obyčejně průvod k památníku 273 obětem fašismu. Po  projevech a po státní hymně v podání Žihelského pěveckého sboru se pak  přítomní přesunuli ještě položit květiny na hrob neznámého ruského  vojína. Odpolední program se pak nesl především ve znamení zábavy a  hudby. Děti si užívaly atrakce, rodiče a prarodiče pak kulturní program.  Kromě dechové hudby Kralovanky vystoupilo Duo Kamélie (tedy Hana  Buštíková a Dana Vlková), skupiny Wenda Gang a Hrrr na ně a večerní  program pak vyvrcholil koncertem kapely Žlutý pes s Ondřejem Hejmou.  Publikum roztančily i hity kapely Abba Stars a St.Johny. Ve sváteční  pondělí 8.května pak celou pouť završil závod ve střelbách na pohyblivé  terče u místního rybníku Plivátko.

30.4.2023 - Stavění májky

    
       V neděli 30. 4. 2023 se uskutečnil tradiční pochod čarodějnic a čarodějů spojený se zdobením májky. DDM Raketa společně se Satan Bikers a OÚ Žihle připravily pro děti několik her zaměřených právě na již zmíněný rej čarodějnic a nesmělo chybět oblíbené opékání špekáčků na ohni.                    
         Sluníčko svítilo a tak si malé čarodějnice a čarodějové s chutí zacvičili, vyřešili kalamitu v kotlíku, chytali žábu, sbírali brouky, skládali čarovné puzzle, bojovali o čarodějné kotlíky, nesměl chybět oblíbený let na koštěti a řada dalších zajímavých her. Všichni jsme si užili bezva odpoledne. Tak se těšíme zase za rok na zkušebním letu!!!
                                                                    Jitka Mikutová – pedagogická pracovnice


21-22.4.2023 - Včera, dnes a navždy má za sebou premiéru v narvaném Národním domě

Více  než deset let na sebe nechal čekat třetí závěrečný díl žihelské  trilogie "Včera, dnes a...". Slavnostní premiéra i přidané promítání se  představilo místnímu publiku o víkendu 21. a 22.dubna. Na plátno se  vrátily všechny divácky oblíbené postavičky v čele s ústřední čtveřicí -  manžely Komorousovými (Milada Sandnerová a Otto Huček) a manžely  Janíčkovými (Martina Rambousková a Libor Kulhánek).
První  diváci se do předem vyprodaného sálu začali trousit zhruba půl hodinky  před začátkem. Úderem sedmé večerní přivítal přítomné moderátor večera  Petr Jančařík a postupně si zval na jeviště celou hereckou delegaci.  Promítání samotné vypuklo kolem půl osmé. Největšího ohlasu soudě dle  smíchu a potlesku se pak těšily dva filmové momenty - ústní předání  informace o neúspěšném složení maturitní zkoušky rodičům z úst jejich  syna (Martin Karnet) a především pak erotický taneček Milady Sandnerové v  kostýmu čertice.
Po skončení filmu samotného  se pak diváci dočkali ještě dvacetiminutového dokumentu o vzniku celé  komedie. Salvy smíchu a závěrečný potlesk dával tušit, že divákům se  poslední žihelský amatérský počin líbil a že celá několikaletá práce  dávala smysl, což je největší ocenění pro všechny, kteří se na jeho  přípravě jakkoliv podíleli. DVD s filmem i bonusy je stále k dostání v  žihelské jednotě COOP.11.4.2023 - Sběrný dvůr Žihle

Sběrný dvůr v Žihli je již otevřen každou sobotu od  9,00 do 12,00 mimo 6.5.2023.
11.3.2023 - Oslava MDŽ

Jako každým rokem i v roce 2023 přichystal starosta obce František Procházka pro ženy ze Žihle a okolí oslavu při příležitosti Mezinárodního dne žen. Do požární zbrojnice se 11. března sešlo zhruba 60 žen a mužů všeho věku, kteří si přišli pochutnat nejen na svařáku a výborných koláčích, ale poslechnout si a zatančit na oblíbenou muziku Jiřího Bláhy se skupinou Sebranka. Čtyřhodinová párty se povedla a všichni odcházeli  domů spokojeni. Oslava MDŽ byla zakončením tradičních DÝCHÁNKŮ, které začaly v lendu 2023.

21.3.2023 - Vítání občánků
 

V obřadní místnosti Obecního úřadu Žihle patřil v sobotu 12.března 2023 slavnostní okamžik  novým občánkům. Pozvány byly děti, které se narodily v období od října 2021 do ledna 2023. V úvodu slavnostního okamžiku vystoupily děti z místní základní školy. Poté v obřadní síni přivítal rodiče i nové občánky starosta obce František Procházka. Obec rodinám věnovala malý dárek, pamětní knížku a maminkám kytičku.

 
 

1. Společné foto z leva :
Tamara Kociňáková, Sofie Anna Blahožová, Richard Cafourek, Eliška Horáková, Václav Nekola, Jiří Masopust, Eliška Molcarová
 
 

 
2. Společné foto z leva:
 Adrian Polcar, Vít  Pavelka, Adéla Fialová, Adam Šubrt, Helena Bouřilová, Matěj Havel


21.3.2023 - Včera, dnes a navždy

18.3.2023 - Obecní ples
11.3.2023 - Oslava MDŽ

5.3.2023 - Dětský ples

    
        Tradiční maškarní ples se v letošním roce po několikaleté odmlce konal bez hygienických omezení a všechny děti si jej náležitě užily. Uskutečnil se v neděli 5. 3. 2023 na sále Národního domu v Žihli a účast masek byla ohromující.
           Na všechny účastníky čekala řada zajímavých soutěží zaměřených na téma plesu „Mořský svět“. A tak si děti v průběhu odpoledne zatančily s mořskou vílou, vyzkoušely si vylovil mušle s perlou, naučily se Havajský tanec, sbíraly havajské květy, potrápil je odliv a příliv, uklízely pobřeží, zachraňovaly trosečníka a bojovaly o trůn Neptuna.
           Odpolední program nám zpestřila děvčata z tanečního kroužku Spectrum s nacvičeným vystoupení „ Diskáč“ . Na závěr plesu se konalo vyhlášení soutěže o nejkrásnější masku. Porota to opravdu neměla lehké, ale statečně se s tím poprala a vybrala deset masek v kategorii mladších a starších dětí. Odměnu si odnášela nejen chobotnice, medúza, krab, želva, mořská víla, ale i klaun, pirát, indián, víly, dinosaurus, beruška, zdravotní sestřička, jednorožec, kostka lega či Minecraft.
          Všem přítomným děkujeme za účast a těšíme se na Vás opět příští rok.


 
pedagogické pracovnice DDM
25.2.2023 - Hasičský ples


3.2.2023 - Komunikační služba MUNIPOLIS

MUNIPOLIS je aplikace jak dostávat informace z obce přímo do mobilu.  Mobilní rozhlas pro Žihli. V přiloženém PDF souboru je příloha jak se zaregistrovat.


29.1.2023 - Ledová show s Elsou

    
V neděli 29. ledna po obědě jsme v Národním domě v Žihli přivítali princeznu Elsu, Annu a sněhuláka Olafa z oblíbené animované pohádky Ledové království. Dětské hudební vystoupení plné tance, soutěží a překvapení přilákalo přes 170 dětí a rodičů ze Žihle a širokého okolí. Ještě před úplným začátkem bylo třeba doplnit několik židlí a stolů, aby si měl každý kam sednout. Všechny malé princezny a princové si příchod Elsy přímo vyburáceli a rozhodně nenechali Elsu či rodiče odpočinout.  Elsa a její pomocníci během hodiny a půl dlouhého představení naučili děti několik společných tanečků, odměnili ty nejšikovnější a na konci se i společně vyfotili. Snad se Else u nás v Žihli líbilo a zavítá se na nás se svou show opět podívat.  


28.1.2023 - Volba prezidenta - 2. kolo


21.1.2023 - Myslivecký ples

15.1.2023 - Nedělní lednový dýchánek
K poslechu hrála skupina  duo ToJa z Blovic.14.1.2023 - Volba prezidenta - 1. kolo


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky